Onderzoek in eigen leven

Ben je toe aan onderhoud in eigen leven?

Zoek je een plek waar ruimte is voor jouw verhaal?

Wil je gelegenheid om pas op de plaats te maken?

 

In Coachingspraktijk De Kern kun je onderzoek doen in eigen leven. De vragen waar je mee rondloopt vormen de start om met Femke Kegel onderzoek te doen naar je persoonlijke levenskoers. Lees hieronder hoe het werkt en wat er mogelijk is.

In praktijk De Kern staat het geleefde leven centraal als leerschool voor de toekomst.

Voor wie?

note22note11

In coachingspraktijk De Kern kun je terecht als je meer zicht wilt krijgen op:

 • de rode draad
 • thema's in je leven
 • gebeurtenissen/life-events
 • kansen en mogelijkheden
 • talenten en valkuilen
 • verbanden, motieven, idealen en de juiste keuzes
 • vragen over werk, relaties, gezin, gezondheid.
Hier onder lees je wat coachingspraktijk De Kern voor je kan betekenen.

 

De antwoorden zijn er al. Ik kan ze tevoorschijn luisteren.

Hoe werkt het?

De biografiek

Je levensloop maakt je tot wie je bent, tot wat je doet. Je biografie vertelt waar je vandaan komt, waar je bent en waar  je naar op weg bent. In de biografiek, de levensloopkunde komt dit alles samen. De biografiek baseert zich op de wetmatigheden in de levensloop van de mens. De mens als uniek geheel van lichaam, ziel en geest/individualiteit. In de biografiek onderzoeken we jouw individuele levensweg, zodat je mogelijkheid hebt om je (opnieuw) te verbinden met jezelf, de ander en de wereld. Wie leeft dit (jouw) leven, op deze manier?

Familieopstellingen, systeemopstellingen

Terugkerende patronen en dynamieken, heftige reacties die niet logisch zijn bij situaties, kunnen onderzocht worden met een opstelling. Door het systeem (gezin, familie, relatie, team, afdeling, etc.) in de ruimte te plaatsen kun je van een afstand kijken. Je bent als het ware de vis die het water wel kan verlaten. Onder begeleiding neem je letterlijk en figuurlijk stappen die kunnen leiden naar inzicht en begrip. 

Hoe werkt het?

Coachingspraktijk De Kern werkt vanuit jouw vraag. Een vaag ongemak, of onbestemd gevoel kan ook vertrekpunt zijn voor onderzoek in eigen leven. Werkvormen zijn; gesprek, eenvoudige schrijf- en tekenopdrachten, beelden en verhalen, opstellingen, eenvoudige meditatie. Het is mogelijk een levensboek te maken. Elk gesprek is vertrouwelijk, duurt ongeveer een uur en een traject kan uit meerdere gesprekken bestaan. Bekijk hieronder het aanbod. In de eerste telefonische kennismaking doe ik een voorstel die past bij je vraag.

Onderzoek in eigen leven is ook mogelijk in een groep of team. Uitwisseling en herkenning geven kleur aan het levensverhaal. Waar mensen samenwerken met hun levensverhaal, ontstaat verbinding en ontmoeting. Neem contact op voor de mogelijkheden, of bekijk het aanbod hieronder.

Je levensloop maakt je tot wie je bent, tot wat je doet.

Wat bied ik aan?

Levensportret

Portret in vier lagen:

 • materie, Hoe is het in je huis, op je werkplek, met je lijf?
 • tijd en vitaliteit, Hoe is het met je agenda en je gezondheid?
 • gevoelens en kwaliteiten, Waar loop je warm voor? Wat wil je 'eigenlijk'?
 • motieven en idealen, Wie ben jij? Waar gaat jouw leven over?

Doel is om beeld te krijgen van je dagelijkse leven en om stappen te ondernemen naar de toekomst. Je bent (weer) regisseur van je eigen leven.

Dit traject bestaat uit 5-6 gesprekken.

Levensfasen

Het levensverhaal in stappen van 7 jaar. De universele wetmatigheden van iedere levensfase bieden houvast om je eigenheid te herkennen.

Doel is rust en overzicht, het werkt ordenend en brengt inzicht. Levensfasen gesprekken zijn ook geschikt voor het maken van een levensboek.

Kijk naar je leven, wat is er voorgevallen? Wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik?

Afhankelijk van de leeftijd bestaat dit traject uit gemiddeld 8 gesprekken. 

Levenspanorama

Helderheid in een enkele afspraak. 

In beeld onderzoek je grote of kleine momenten waar je meer over wilt weten. Denk aan; een gebeurtenis, crisis, thema (daar ga ik weer...) of dilemma.

Je bekijkt de situatie vanuit andere invalshoeken. Het geeft de gelegenheid je levensloop, je levensverhaal in een breder perspectief te plaatsen.

Doel is zelfreflectie, zelfkennis en zingeving. Waar gaat dit (mijn leven) over? Wat ben ik er voor een?

Levenspad

Wandelen en praten. Buiten lopen brengt je in beweging, niet alleen je benen, maar ook je gedachten en ideeen worden beweeglijk. Ik loop naast je en stel de vraag achter de vragen, zodat je zicht krijgt op je levenswandel en de te nemen stappen. Een levenspad-wandeling duurt ongeveer een uur.

Levenswerk

Training in het onderzoek van de medemens. Voor teams, gezinnen, groepen.

Wie is die ander? Wat kom ik tegen? Wat vraagt het van mij?

Hoe kan ik leren van het leven? Hoe leef ik het (werk)leven, met en voor de ander?

Daar waar mensen elkaar ontmoeten in leven en werk, ontstaan levenslijnen die samenkomen. De biografiek geeft handvatten om levenswerk met mensen/kinderen vorm te geven. Het schept verbinding en betrokkenheid, roept op tot innerlijke scholing.

Neem contact op voor een levenswerk-aanbod op maat.

Levensonderzoek in een groep

Groepen kunnen bij coachingspraktijk De Kern terecht voor een enkele workshop of een serie bijeenkomsten. Het individuele aanbod is als cursus voor een groep te boeken. Bekijk ook de agenda voor het actuele aanbod. Vele onderwerpen uit de biografiek zijn mogelijk, bel voor een passend aanbod.

 

Je gebruikt je eigen levenservaring om toekomst vorm te geven. Het brengt rust en overzicht.

Over mij

Femke Kegelportrait

Mijn belangrijkste drijfveer is mensen mogelijkheden geven voor ontwikkeling. Ik ga graag op onderzoek naar de kern, waar de essentie of rode draad van ieder mens te vinden is.  Vandaar de naam de coachingspraktijk de Kern. 

Mijn loopbaan begon met onderwijs aan kinderen. Ik werkte 15 jaar als leerkracht in het basisonderwijs van de Vrije School. (Opgeleid aan Hogeschool Helicon) Ik ontwikkelde en verzorgde natuureducatie voor o.a. Ecomare (Texel). 

Leren leven en leren van het leven, is in de begeleiding van kinderen, ouders en collega’s steeds een belangrijk onderdeel geweest. In coachingspraktijk de Kern heeft het onderwijzen plaats gemaakt voor ontwikkelen en tevoorschijnluisteren.

Ik ben opgeleid aan het instituut voor Biografiek en het Bert Hellinger instituut: www.biografiek.nl  en www.hellingerinstituut.nl. Mijn motto: De antwoorden zijn er al, ik kan ze tevoorschijnluisteren.

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie voor biografiewerk:  www.biografiewerk.nl  Hier vind je uitgebreide informatie over de werkwijze en werking van de biografiek.

Ik ben getrouwd en ik heb twee schoolgaande kinderen. Ik woon met mijn gezin op Texel. De natuur van ‘ons’ eiland is een grote inspiratiebron voor werk en leven.

Je biografie vertelt waar je vandaan komt, waar je bent en waar je naar op weg bent.